VERK

Att dela in verk är inte det naturliga. Behovet att skapa ordning i det fragmentariska har tagit över. Det som kan vara en del av imaginära landskap eller en del av större sammanhang kan benämnas med andra ord och associationer. Svart, urban, natur och figur kan förfinas ytterligare. Tydliga gränser finns inte eftersom motiven överlappar varandra, skapar nya band, vyer och stämning. Inget är på något sätt fast. Någonstans i kärnan finns drivkraften där utgångspunkt är inre bilder och minneslandskap, och allt det som på resan gör intryck. I de nya landskap som uppstår är viljan att hålla ihop och att upplösas lika stark. I balansen uppstår ett svårfångat motiv som varar en kort stund. Även där obalansen råder finns skönheten. Balansen speglar sig lika mycket i livets slutna räls eller i eviga cirklar och återupprepningar.

Copyright © Dani Slipicevic 2021